News

You can follow the latest events of Ati Farmed in the news section.

برگزیده تازه ها
داروسازی آتی فارمد

برگزاری مراسم روز کیفیت در شرکت داروسازی آتی فارمد

October 8, 2019
default news

برنامه اموزشی شرکت داروسازی اتی فارمد در بخش زنان بیمارستان امام رضای کرمانشاه

June 18, 2019
1-1

برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در بیمارستان افضلی پور کرمان

June 18, 2019
داروسازی آتی فارمد

برنامه علمی‌شرکت داروسازی آتی فارمد درتبریز

June 18, 2019
داروسازی آتی فارمد

برنامه آموزشی شركت آتی فارمد در كنفرانس بیمارستان بوعلی

May 5, 2019
داروسازی آتی فارمد

برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد دربیمارستان بهارلو

May 5, 2019
برگزاری مراسم روز کیفیت در شرکت داروسازی آتی فارمد
October 8, 2019
کمپینی روز کیفیت با شعار  ” بیایید طعم کیفیت را مزه کنیم” 
برنامه اموزشی شرکت داروسازی اتی فارمد در بخش زنان بیمارستان امام رضای کرمانشاه
June 18, 2019
برنامه اموزشی شرکت داروسازی اتی فارمد در بخش زنان بیمارستان امام رضای کرمانشاه با حضور اساتید محترم خانم دکتر نگین رضاوند،دکتر فیروزه ویسی،دکتر مریم زنگنه و دکتر پرنیان کردجمشیدی و رزیدنت های بخش برگزار شد.
برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در بیمارستان افضلی پور کرمان
June 18, 2019
برنامه علمی‌شرکت داروسازی آتی فارمد درتبریز
June 18, 2019
برنامه آموزشی شركت آتی فارمد در كنفرانس بیمارستان بوعلی
May 5, 2019
برنامه آموزشی شركت آتی فارمد در كنفرانس بیمارستان بوعلی در خصوص معرفی داروی اكتوژست با سخنرانی خانم دكتر استادی و با حضور اساتید گرامی همچون دكتر میترا محیط،دكتر مینا اطمینان بخش،دكتر ركسانا دارابی برگزار شد.
برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد دربیمارستان بهارلو
May 5, 2019
برنامه مورنينگ بيمارستان بهشتی اصفهان با معرفی داروی اكتوژست
April 30, 2019
برنامه علمی شرکت داروسازی آتی فارمد با حضور دكتر كاشانيان و دكتر احمدی رييس انجمن زنان اصفهان
April 27, 2019
برنامه شرکت آتی فارمد باموضوع معرفی داروی اکتوژست در بیمارستان امام خمینی
April 17, 2019
برنامه آموزشی شرکت آتی فارمد با محوریت معرفی داروی وروژست مرکز ناباروری میلاد مشهد
April 17, 2019
برنامه آموزشی شركت آتی فارمد با موضوع معرفی داروی اکتوژست در بيمارستان مهديه
April 17, 2019
برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در مرکز ناباروری رویش هلال احمر
March 6, 2019
برنامه آموزشی شرکت آتی فارمد در بیمارستان امام رضا مشهد
March 5, 2019
برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در كلينيك سارا
March 5, 2019
برنامه مورنینگ داروسازی آتی فارمد در بیمارستان امام خمینی اهواز
March 2, 2019
برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان امام رضای کرمانشاه
March 2, 2019
برنامه آموزشی شرکت داروسازی آتی فارمد در مورنینگ بخش زنان بیمارستان افضلی پور کرمان
March 2, 2019
برنامه شرکت داروسازی آتی فارمد دربیمارستان عرفان
March 2, 2019
برنامه شرکت آتی فارمد در مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی تبریز
March 2, 2019
برنامه شرکت آتی فارمد در بخش زنان بيمارستان فيروزگر
March 2, 2019